Cornelius Roemer

CorProfiel Foto van Cornelius Roemernelius Roemer is medeoprichter, webmaster en editor van RefuTales. Hij is opgegroeid in Duitsland en is recentelijk met grootste onderscheiding in de fysica afgestudeerd van Trinity College, Cambridge. Momenteel neemt hij een gap year en verblijft hij in airbnbs over heel Europa. Hij leert volop nieuwe talen, terwijl hij volleybalt en blogt over de nieuwe inzichten die hij verwerft.

Tijdens zijn verblijf in Cambridge was Cornelius een toegewijd studentenvertegenwoordiger in de Universitaire Raad, alsook praeses van de studentenvereniging van Trinity College. In deze hoedanigheden streed hij tegen de inefficiëntie en bureaucratie die zich gedurende 800 jaar hebben opgestapeld in de gereputeerde onderwijsinstelling.

Doordat hij zelf succesvol in verschillende landen heeft gewoond, is Cornelius optimistisch over het integratieproces van vluchtelingen. Dit wel mits enige nuance: integratie is zijns inziens enkel mogelijk wanneer vluchtelingen over hun eigen leven kunnen beslissen. Bureaucratie en inflexibele regelgeving zijn een enorme demper op het potentieel dat vluchtelingen in zich hebben. Cornelius gelooft er heilig in dat vluchtelingen zouden moeten behandeld worden zoals de gastlanden (- en burgers) zelf behandeld zouden willen worden. Dit is echter niet de realiteit. Hij was geschokt toen hij ontdekte dat hoog opgeleide Syrische vluchtelingen, die daarenboven vloeiend Engels spreken, verplicht waren om afstompende ‘integratiecursussen’ te volgen. Deze mensen hebben zoveel capaciteiten dat ze zeker werk kunnen vinden, maar de cursussen zijn zo artificieel dat het demotiverend werkt.

Het paternalistische hulpgever/hulpbehoevende paradigma dat ontzettend aanwezig is in gastlanden, zette Cornelius ertoe aan om RefuTales op te richten. Hij streeft ernaar om vluchtelingen te ondersteunen in de bewustmaking van het grote publiek van de problemen die ze dagelijks ondervinden, alsook om hen zelf oplossingen te laten aanbieden.

Kom meer over hem te weten op LinkedInTwitter en zijn persoonlijke website. U kan hem rechtstreeks contacteren via cornelius@refutales.eu.