Dorien Dierckx

DFoto van Dorien Dierckxorien Dierckx is medeoprichter, schrijver en editor van RefuTales. Ze is opgegroeid in België en Luxemburg. Momenteel is ze als jurist werkzaam bij Zorgnet-Icuro, de Vlaamse federatie van ziekenhuizen, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. De wisselwerking tussen juridische taken en beleidsondersteunend werk zijn haar op het lijf geschreven. Ze zetelt tevens in verschillende officiële organen, waaronder de Belgische Federale Commissie voor de Rechten van de Patiënt.

Na haar master in de Rechten, heeft ze een Master-na-Master in het Notariaat behaald. Dorien is ervan overtuigd dat deze opleidingen haar ondersteunen in de strijd voor rechtvaardigheid. Gelijkheid en mensenrechten hebben haar altijd na aan het hart gelegen. Doordat ze haar maatschappelijk engagement ook academisch wilde ondersteunen, besloot ze om een derde master te behalen. Momenteel volgt ze de interfacultaire master ‘Gender en Diversiteit’. Deze opleiding heeft haar ogen geopend voor het belang van debat, alsook voor de verrijking die andersdenkenden kunnen bieden.

In het najaar 2015 liep Dorien een politieke stage bij een Liberaal Lid van het Europees Parlement. De vluchtelingenkwestie was toen, net zoals nu, een hot topic. Het was een zeer verrijkende ervaring. Enerzijds heeft het haar enorm veel respect voor Europese politici opgeleverd. Ze heeft met eigen ogen gezien hoe zij zich uitermate inzetten, ondanks hun gelimiteerde bevoegdheden. Anderzijds botste ze op verschillende grenzen van het systeem. Eén daarvan is het gebrek aan voeling met de realiteit. Hoewel de Europese politici en bureaucraten goed op de hoogte zijn van wetenschappelijke studies, worden vluchtelingen nauwelijks aan het woord gelaten.

Dezelfde trend valt in de actualiteit te bespeuren. Hoewel er steeds meer humaniserende verhalen over vluchtelingen in de media opduiken, blijven deze veelal beperkt tot emotionele kwesties. Zonder afbreuk te willen doen aan de waarde van deze publicaties, is Dorien op zoek naar oplossingen die de betrokkenen zelf aanbieden. In eerste instantie om haar eigen geest te openen, en idealiter om hier een breder debat mee aan te snijden.

Kom meer over haar te weten op LinkedIn en Twitter. U kan haar rechtstreeks contacteren via dorien@refutales.eu.