Nasza misja

Debata o uchodźcach ma charakter paternalistyczny.

Media europejskie rzadko pokazują problem z punktu widzenia uchodźców. Konsekwencją tego jest brak zróżnicowanych perspektyw w debacie, czego nie jest w stanie zrekompensować zwiększenie liczby raportów naukowych lub opowieści tych, którzy są daleko od problemu. Uchodźcy nie mają prawie możliwości zaoferowania konstruktywnej krytyki sposobu w jaki są traktowani. Chcemy to zmienić.

Hasło #NicONasBezNas dotyczy wszystkich ruchów sprawiedliwości społecznej. Mimo tego, iż hashtag ten wywodzi się z ruchu na rzecz praw osób niepełnosprawnych, chcielibyśmy rozszerzyć jego stosowanie do debaty o uchodźcach. Hasło nawiązuje do kwestii paternalizmu.

Niezliczeni politycy, organizacje pozarządowe i wolontariusze, nawet jeśli mają serce we właściwym miejscu, zapominają o tym, by słuchać tych, których te problemy dotyczą bezpośrednio – uchodźców. Nie tylko jest to demotywujące, ale także prowadzi do nieefektywnych rozwiązań. Istnieją dowody na to, że obowiązkowe zajęcia językowe i integracyjne utrudniają możliwość szybkiego znalezienia pracy tym uchodźcom, którzy są biegli w języku angielskim. Poprzez odgórne podejmowanie decyzji o życiu uchodźców bez ich wkładu, Europa wzmaga ich poczucie niemożności dokonania wyboru o ich życiu. Są oni skazani na łaskę krajów przyjmujących, na ich dobrą wolę.

Chcielibyśmy podkreślić, że nie opowiadamy się za zniesieniem przepisów, lecz za tym, iż muszą być one ustalone na podstawie dialogu między uchodźcami a państwami goszczącymi.

Zespół RefuTales, wspierając wszelkie dotychczasowe inicjatywy, które przyczyniły się do zapoznania świata z historiami uchodźców, chciałby zrobić krok dalej. Naszym zdaniem, włączenie uchodźców do debaty na ich temat jest konieczne. To nie tylko ukazanie uchodźcom wsparcia poprzez docenienie ich przeżyć i spostrzeżeń. To także sposób na rozwiązanie problemów, z którymi się borykają, od mieszkania po integrację na rynku pracy. Włączenie opinii uchodźców do rozmowy oferuje rozwiązania których szukaliśmy.

Niestety, uchodźcy są często postrzegani jako pasywni odbiorcy pomocy, ludzie gorszego sortu, których my, mądrzy ludzie zachodu bierzemy pod swoje skrzydła. Są oni często traktowani w sposób infantylny. Tymczasem, są oni tak samo inteligentni i kreatywni, a w wielu przypadkach mają nawet podobny poziom wykształcenia. Przybywając do Europy wykazali gotowość do podejmowania ryzyka i ciężkiej pracy ku spełnieniu swoich marzeń. Są to cechy niezbędne w dzisiejszej gospodarce. Przede wszystkim jednak, uchodźcy są ludźmi, i poprzez ludzkość właśnie ich opinie zasługują na taki sam poziom szacunku.

Koncentrujemy się na codziennych problemach w Europie

Okoliczności, w których uchodźcy przybywają do Europy są często poniżające. Mimo, iż rozwiązanie tej sytuacji jest pożądane w trybie koniecznym, problem ten nie stanowi przedmiotu tego bloga: powstało już bowiem wiele inicjatyw, które zmierzają do złagodzenia cierpień uciekających uchodźców. Blog nie jest w stanie zmienić wiele w kwestiach tak złożonych jak handel ludźmi.

Naszym głównym celem jest zidentifikowanie przejawów nieefektywności i ich zmniejszenie.

Poprzez skupienie się na tym, co dzieje się na terytorium europejskim, jesteśmy w stanie mieć wpływ na sytuację. Jesteśmy zainteresowani tymi problemami, które powstrzymują uchodźców od osiągnięcia sukcesu na co dzień. Problemami, o których rozmawia się rzadko.

O nazwie “RefuTales”

Nasza nazwa powstała z połączenia słów “uchodźcy” (refugees) i “opowieści” (tales), ponieważ chcielibyśmy stworzyć dla uchodźców pole do wymiany konstruktywnych pomysłów. Połączenie tych słów w “RefuTales” nawiązuje także do słowa “refute”, które w języku angielskim oznacza “zająć stanowisko wobec czegoś”.

Naszym blogiem zajmujemy stanowisko przeciwko paternalizmowi. Gdy uchodźcy przybywają do Europy, są często pozbawieni wielu swobód, w tym możliwości decydowania o tym, gdzie będą mieszkać, gdzie pracować i jakim będą mówić językiem. Często są oni traktowani jak żywy inwentarz, rozdzielony między różnymi krajami. Chcemy obalić tezę, że uchodźców należy pozostawić na łasce zachodnich narodów i polityków. Mają oni własne zdanie, a więc i ich głosy powinny być wysłuchane.

Podsumowanie

Gdy uchodźcy uciekają do naszych krajów, są oni pozbawieni dużej swobody wyboru. Są oni również rzadko wysłuchiwani w kwestiach strategicznie związanych z nimi. RefuTales chce to zmienić. Staramy się oddać głos uchodźcom, sprawiając, by ich opinie mogły być wysłuchane przez szersze grono odbiorców. Chcielibyśmy, by nasz projekt zaoferował nowe spojrzenie na sytuację, które doprowadzi do bogatszej debaty publicznej.

Dziękujemy za poświęcenie czasu na przeczytanie naszego bloga.