Filosofia noastră

Paternalismul în chestiunea refugiaților

Informațiile media din Europa reflectă destul de rar punctul de vedere al refugiaților. În conscință, se observă o lipsă a contradictorialității care ar trebui să existe în abordarea oricărei chestiuni, ceea ce duce la creșterea numărului de rapoarte științifice și de mărturii care nu provin din surse afectate direct de această problematică și care nu pot compensa în această privință. Critica de natură constructivă venită direct din partea refugiaților asupra tratementului la care sunt supuși este aproape inexistentă, iar noi dorim să schimbăm acest aspect.

Sloganul #NothingAboutUsWithoutUs (#NimicDespreNoiFărăNoi) se aplică tuturor mișcărilor sociale. În timp ce acest hashtag (această etichetă) își are originea în mișcările pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, noi dorim să extindem utilizarea acestuia și în problematica privind refugiații. Sloganul se referă la paternalism. Numeroși politicieni, voluntari, dar, și ONG-uri susțin cauza refugiaților însă, în demersurile lor, uită să îi consulte chiar pe aceștia. Prin luarea deciziilor asupra refugiaților fără a lua în considerare propunerile lor, europenii ajung în situația de a nu le da de ales acestora în privința propriei existențe. Ei sunt, deseori, la mila statelor care îi găzduiesc, bazându-se pe bunăvoință. De exemplu, există anumite criterii precum obligativitatea cunoșterii unei anumite limbi, de regulă cea a statului care îi găzduiește, și a cursurilor pentru integrare, care îi împiedică pe refugiații care stăpânesc deja foarte bine limba engleză să își găsească un loc de muncă într-o perioadă scurtă de timp.

Dorim să subliniem faptul că noi nu vrem abolirea regulilor, ci doar adaptarea lor pentru anumite persoane, cum ar fi refugiații.

În timp ce susținem toate inițiativele ce ajută la răspândirea mesajului refugiaților, RefuTales nu se oprește aici. Noi considerăm că este necesar să includem chiar refugiații în acest proiect. Această implicare le oferă speranța că poveștile lor vor fi ascultate și că situația lor se poate îmbunătăți. Mărturiile refugiaților pot reprezenta cheia rezolvării multora dintre problemele existente în ceea ce îi privește.

Din păcate, refugiații sunt, de obicei, tratați cu indiferență și percepuți ca o categorie de persoane ce nu merită cu adevărat ajutați. Cu toate acestea, refugiații sunt la fel de inteligenți, creativi, iar mulți dintre aceștia sunt la fel de școliți ca noi. Aflându-se în Europa, aceștia au demonstrat deja disponibilitatea de a-și asuma riscuri și de a munci mult pentru visurile lor, abilități care sunt esențiale în condițiile economiei de astăzi. Mai mult decât atât, ei sunt oameni și de aceea merită același respect pe care suntem dispuși să îl acordăm oricărei alte persoane.

Accentul este pus pe problemele zilnice din Europa

Circumstanțele în care refugiații ajung în Europa sunt, de cele mai multe ori, înjositoare. Deși sunt necesare o serie de soluții în acest sens, blogul nu se axează pe acest aspect. Există deja multe inițiative care au drept scop diminuarea eforturilor refugiaților care încearcă să fugă, iar un blog nu este suficient pentru a combate traficul de persoane.
În primul rând, scopul nostru este soluționarea neajunsurilor: identifcarea lor și modalitățile prin care pot fi diminuate.

Prin limitarea acțiunilor noastre la ceea ce se întâmplă pe teritoriul european, putem totuși să avem un impact semnificativ. Problemele zilnice care îi împiedică pe refugiați să prospere, dar despre care nu se discută niciodată, reprezintă adevăratul nostru interes.

De unde vine denumirea „RefuTales”?

Noi ne dorim să oferim refugiaților o platformă pentru a împărtăși ideile constructive, așadar, am ales o denumire care conține atât termenul „refugee”, care, în limba engleză, înseamnă „refugiat”, cât și „tales”, care, în limba engleză, semnifică „povești”. De asemenea, denumirea „RefuTales” duce cu gândul la verbul „to refute”, acesta având, în limba engleză, înțelesul de a combate. Prin intermediul blogului, noi intenționăm să luăm atitudine împotriva paternalismului. Atunci când refugiații ajung în Europa, ei sunt privați de numeroase libertăți în ceea ce privește o locuință, un loc de muncă sau limba pe care trebuie să o vorbească. Noi dorim să combatem ideea că refugiații trebuie să fie lăsați la mila vesticilor sau a politicienilor. Ei au propriul lor mod de a gândi, iar vocile lor trebuie să se facă auzite.

Concluzie

Atunci când oamenii se refugiază în țările noastre, ei sunt privați de dreptul de a alege, dar, și de cel de a fi ascultați sau consultați atunci când se ivesc probleme de natură politică. RefuTales își propune să schimbe acest lucru. Noi urmărim să facem cunoscute opiniile refugiaților cu scopul de găsi alternative pentru a-i ajuta.

Mulțumim pentru timpul acordat,
Cornelius, Sajida și Dorien.